Positieve impact maken vanuit echte waarden

ik wil impact maken

Stichting Toekomstgericht Nederland (STGNL) biedt de volgende generatie handvatten om zelf bij te dragen aan de wereld waarin zij willen leven. Dat is urgenter dan ooit, want ontwikkelingen als klimaatverandering, de uitputting van grondstoffen en verlies aan biodiversiteit komen voort uit menselijk handelen. Maar de mens kan ook het tij keren, door positieve impact te maken vanuit echte waarden. Wie kunnen we de tools hiervoor beter aanreiken dan de volwassenen van de toekomst?

Cruciale rol voor het bedrijfsleven

Het lijkt een grote opgave, en dat is het ook. Nederland circulair in 2050 voelt ver weg, maar de kinderen van nu zullen het meemaken. In het verwezenlijken van dit vergezicht speelt het bedrijfsleven een cruciale rol.

Ondernemers zijn inventief en laten zich niet snel uit het veld slaan. Zij kunnen de noodzakelijke veranderingen in gang zetten. Bij STGNL benaderen we circulair ondernemen niet als iets technisch, maar vanuit het hart. Wanneer je beseft dat elke keuze zijn sporen achterlaat, word je vormgever van de toekomst. Jonge mensen deze gedachte meegeven, kan weleens het begin zijn van iets heel moois.

STGNL biedt het bedrijfsleven een podium om praktijkverhalen in het klaslokaal en de collegezaal te vertellen. Verhalen over successen, maar ook struikelblokken. Met hun gedrevenheid om waarden toe te voegen aan de maatschappij kunnen ondernemers nét die onvergetelijke inspiratiebron zijn. Wanneer scholieren en studenten op het scharnierpunt staan om hun eigen keuzes te maken, zijn dit de mensen waarmee wij hen in contact willen brengen.

Onze missie

Stichting Toekomstgericht Nederland stelt zich tot doel om de nieuwe generatie te inspireren zodat zij ontdekken welke waarden zij kunnen toevoegen aan de maatschappij. Dat doen wij door praktijkvoorbeelden vanuit het bedrijfsleven naar hen toe te brengen.

Onze focus ligt op de bovenbouw van het basisonderwijs en het hoger onderwijs (MBO, HBO, universitair). Wanneer deze doelgroepen duurzaamheid meewegen in hun keuze voor vervolgonderwijs en beroep, pakt dat goed uit voor de toekomst van iedereen. De vorm van ons lesmateriaal kan uiteenlopen van masterclass tot toneelstuk, wordt altijd kosteloos aangeboden aan onderwijsinstellingen en is aanvullend op het bestaand curriculum.

Vanuit het onderwijs ervaren wij een grote behoefte aan deze creatieve vorm van praktijklessen. De worsteling van de lineaire naar de circulaire economie is met de dag zichtbaarder. En jonge mensen missen de inspirerende voorbeelden. Zij moeten zich niet laten weerhouden door bestaande structuren die in de weg staan, maar rolmodellen ontmoeten die hen de weg wijzen. Dit geeft hen het duwtje in de rug om zich te ontwikkelen tot waardegedreven mensen die juist nu zo hard nodig zijn.

STGNL reikt hiervoor de referentiekaders aan vanuit de praktijk, en biedt ondernemers de kans om aan die mooie toekomst bij te dragen.

Lees het beleidsdocument van Stichting Toekomstgericht Nederland.

Onze voedingsbodem

Om invulling te geven aan ons lesmateriaal werken we samen met onze kennispartner Circular Clarity: de bedenkers en ontwikkelaars van een transformatieprogramma waarmee ondernemers sneller en effectiever kunnen aansluiten op een circulaire toekomst.

De praktijkervaring die Circular Clarity met programmapartners opdoet, vormt een rijke voedingsbodem voor STGNL. Elke circulaire transitie levert, behalve positieve energie, veel nieuwe kennis en inzichten op. Het intellectueel eigendom van Circular Clarity is ondergebracht bij STGNL. Daarmee is de zuiverheid van de zakelijke motivaties van onze kennispartner gewaarborgd. In de kern draait het om het genereren van echte waarden met een positieve impact.

De programmapartners van Circular Clarity krijgen de gelegenheid om hun ervaringen via onze stichting belangeloos te delen. Dat geeft een bijzonder meerwaarde aan hun eigen transitie. Met het doorgeven van hun verhaal stomen we een nieuwe generatie circulair ondernemers klaar. Zo ontstaat een organisch samenwerkend ecosysteem, met steeds nieuwe verbindingen, voortkomend uit voortschrijdende inzichten. Kennis delen is het nieuwe groeimodel.

Onze gezamenlijke toekomst

Het is onze droom om bedrijven die verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst in contact te brengen met hun opvolgers, en andersom. Wanneer die dialoog ontstaat, kunnen we samen een positieve impact maken.

Onze kennispartner Circular Clarity draagt 5 procent van de omzet af aan STGNL om deze droom te helpen realiseren. We nodigen andere ondernemers uit om iets vergelijkbaars te doen, bijvoorbeeld in de vorm van een (terugkerende) donatie. Ook gevestigde ondernemers die de oude economie achter zich hebben gelaten en ruimte willen bieden aan nieuwe, duurzame vormen van ondernemerschap, zouden kunnen denken aan het steunen van STGNL, zoals in de vorm van een legaat. Wanneer we de nieuwe generatie op de schouders nemen, kunnen zij sneller bouwen aan de toekomst.

Donaties aan STGNL worden benut voor het (door)ontwikkelen van educatief materiaal en de inzet van educatieve professionals. Iedereen die de volgende generatie wil inspireren tot het maken van circulaire keuzes, is van harte welkom om bij te dragen met een donatie.