Met tijd, mensen, kennis én geld kan je direct positieve impact maken

Wij dromen van en werken hard aan een land (en wereld) waar we als bedrijven gezamenlijk een belangrijke verantwoordelijkheid richting de toekomst nemen. Wij doen dit door waarden, tijd, kennis en geld vanuit een helder beleid te investeren in projecten die er toe doen. 

Het delen van intrinsiek doorleefde waarden om authentiek talent zo vroeg/jong/snel mogelijk bij de co-creatie van de toekomst te betrekken staat centraal in onze missie. Dit kan een start-up met een te gek idee zijn. Maar ook een ondernemer of student die op zoek is naar kennis om positieve impact te maken.

Wij hebben geleerd dat wanneer geld geen doel op zich is, je met elkaar sneller tot het creëren van waarden komt. Vervolgens kan je vanuit een nieuw netwerk (ecosysteem) sneller complexiteiten doorbreken en uitdagingen aangaan. Als je transparant met geld omgaat, kan je het gewoon aan tafel benoemen. Want we moeten allemaal eten en verdienen een gelijkwaardige toekomst.

Wij helpen de volgende generatie over belemmerende drempels heen. En tegelijkertijd laten wij de oude generatie zien waarom drempels niets behalve vertraging en complexiteit opwerpen. Samen doorbreken we de status quo en maken we positieve impact op onze authentieke manier – geheel transparant en door het delen van inzichten en het geven van voorbeelden. Niet omdat wij nu zo goed of anders zijn, maar omdat wij er structureel voor kiezen om tijd, kennis en geld in de toekomst te investeren.

Kennis en geld zijn nodig om juist NU positieve doelen te versnellen en niet om strategisch op te potten of winst mee te maximaliseren.

Tijd gaat altijd sneller dan je denkt – en er is ontzettend veel werk om te verzetten om daadwerkelijk een betere toekomst voor volgende generaties te realiseren. Stichting Toekomstgericht Nederland brengt verbindingen tussen het bedrijfsleven en de volgende generaties tot stand en versnelt beide in het samenwerken aan positieve impactdoelen. Als onze taak voldaan is, gaan wij verder met de volgende uitdaging.

 

Onze missie

Het is onze missie om met ‘kennis uit de praktijk’ zo veel mogelijk spreekwoordelijke bruggen tussen de oude en nieuwe economie te bouwen. Hierdoor kunnen zo veel mogelijk ondernemers én studenten effectief aansluiten op een circulaire toekomst – waarbij alle voor- en nadelen vanuit helderheid worden benoemd in de vorm van creatieve modellen, praktijkervaring, kennis en voorhalen van ‘doen en doorleven’.

Wij vervullen onze missie samen met een bonte verzameling van waardengedreven mensen, die allen vanuit hun eigen talent en ervaring positief bijdragen aan de missie van Sichting Toekomstgericht Nederland. Wij zijn hun allen dankbaar dat we op deze manier ons circulair canvas steeds verder in kunnen kleuren. Wij zien hun authentieke waarden dan ook als de kleuren op een canvas wat we samen aan het maken zijn. Een canvas wat hopelijk nog vele generaties na ons kan en zal bewegen tot het maken en delen van positieve impact.

Lees het beleidsdocument van Stichting Toekomstgericht Nederland.

Onze voedingsbodem

Circular Clarity.org heeft een transformatieprogramma ontwikkeld waardoor ondernemers sneller aan kunnen sluiten op een circulaire toekomst. Dit doen wij niet om te profiteren van duurzaamheidsthema’s – maar om onze verantwoordelijkheid richting de toekomst te nemen. En om onze belofte transparant te maken, is Stichting Toekomstgericht Nederland opgericht.

Elke circulaire transitie levert, behalve positieve energie, veel belangrijke nieuwe kennis en inzichten op. Door deze te laten ‘landen’ in een onafhankelijke stichting, bieden we ondernemers waarmee we samenwerken de gelegenheid hun gedachtegoed belangeloos te delen.

Deze informatie wordt in de oude economie opgesloten als ‘instrumenten om winst mee te maximaliseren’. Wij leggen ondernemers door het volgen van het programma uit hoe ontzettend mooi en belangrijk positieve impact maken is. Het levert ook nog werkgeluk en een positieve drive voor mensen op. De HR afdeling is daarom gek op onze waarden. Bijna iedere andere KPI kan positief worden ingevuld als de intentie zuiver is.

Alle programma partners van Circular Clarity komen via een organisch groeiproces in aanraking met Stichting Toekomstgericht en ervarren hierdoor wat Circular Clarity vanuit haar kernwaarden bedoelt met positieve impact maken. We laten zien wat het is door het goede voorbeeld te geven – maar ook om constant door te ontwikkelen. Niemand is perfect, maar we kunnen wel blijven werken aan transparantie en positieve impactdoelen. Stil zitten of niets doen is niet langer verantwoord.

Door deze vorm van groeien ontstaat een organisch samenwerkend ecosysteem waar allerlei kennis en inzichten constant nieuwe verbindingen tot stand brengt.

Onze toekomst

Wij zijn er voor ieder mens die toekomstgericht een positieve bijdrage wil leveren aan Nederland. Wij richten ons voornamelijk op bedrijven waar we goed en duidelijk contact mee kunnen maken. Hoe groot of klein, maakt dan minder uit. Spreken we dezelfde taal is de vraag en kunnen we toekomstgericht kijken en samenwerken?

Steeds meer mensen zijn op zoek naar een manier om waarden (tijd, geld en kennis) in te brengen om positieve impact te maken. Naar die mensen zijn we niet actief op zoek – maar we vinden elkaar onderweg. Vaak vragen wij ons af of toeval wel bestaat.

Stichting Toekomstgericht Nederland accepteert ook nalatenschappen en donaties van mensen die er zeker van willen zijn dat hun nalatenschap bij de volgende generatie terechtkomt. Wetende dat geld een belangrijk middel is om positieve doelen te bereiken – en niet het kerndoel op zich is. Maar ook transparant over de manier waarop wij zelf met geld in onze stichting omgaan. Het gaat allemaal samen met transparantie en een échte intrinsieke verbinding met de waarden waar wij voor staan.

Wij zijn transparant in hetgeen wij ondernemen zonder enige vorm van complexiteit. Zo beheren wij nalatenschappen vanuit eer en geweten, maar durven ook de vertaalslag naar concrete acties te maken.

Wij hebben de ingrijpende reis met ondernemers eerder meegemaakt en delen kennis in een vertrouwelijke omgeving als het gaat om nalatenschappen bespreekbaar maken. Alles gaat om vertrouwen.

13 + 12 =

Donaties kunt u overmaken naar:

Stichting Toekomstgericht Nederland
Triodos Bank IBAN: NL15 TRIO 0788 9463 58

Wat wij vanuit een transparant beleid doen met uw donatie?

Door middel van tijd, kennis en geld proberen wij de complexiteit voor volgende generaties te ontnemen of beperken, zodat zei sneller kunnen bouwen aan de toekomst. Wij nemen onze verantwoording door waarden en kennis in een constante beweging te delen.

 

“Give a person a fish and feed him/her for a day. Teach a person to fish and feed him/her for a lifetime…”